Showroom Đại Phúc

Dự án “Showroom Đại Phúc”

Chủ đầu tư

  • DAI PHUC GROUP

Loại công trình

  • Thiết kế kiến trúc

Hạng mục

  • Showroom

Quy mô

  • 1200m2

Năm

  • 2015

Địa điểm

  • Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh