Him Lam River Side

Dự án “Him Lam River Side”

Loại công trình

  • Thiết kế cảnh quan

Hạng mục

  • Khu dân cư

Chủ đầu tư

  • HIM LAM GROUP

Quy mô

  • 2000 m2

Năm

  • 2015

Địa điểm

  • Quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh